Besteforeldre.no

   Besteforeldre finnes i alle
    størrelser og i flere farger.
Hans Oscar 6 år
MENY
Om besteforeldre
Veiledning
Forskning
Lov og rett
Aktivitetstips
Mine besteforeldre
Om oss

REDAKTØR

Besteforeldre.no er et uavhengig nettsted for besteforeldre.
Nettstedet er ikke knyttet til noen forening eller interesse-organisasjon.
[LES MER]
Besteforeldre.no redigeres av Oddbjørn Evenshaug.

 

FORSKNING

Les korte sammendrag av rapporter fra forskning som tar opp ulike spørsmål knyttet til besteforeldre og forholdet mellom besteforeldre, foreldre og barnebarn.
Se oversikt her: FORSKNING


 
 

 

VELKOMMEN TIL NETTSTEDET FOR BESTEFORELDRE!

Har besteforeldrerollen endret seg? Forskjellige besteforeldretyper? Er det mer kontakt med barnebarna i dag enn før? Skal besteforeldre oppdra? Har besteforeldre rett til samvær? Kan barnebarna arve? Bør stebesteforeldre holde seg unna?
*
Disse – og mange andre spørsmål blir tatt opp på dette nettstedet.
* Klikk deg fram på MENYEN til venstre.
* Nedenfor finner du linker til noen eksempler på artikler.

__________________


Forskjellige besteforeldretyper
En kan være besteforeldre på mange ulike måter. I besteforeldre-forskningen har en forsøkt å systematisere de mange variasjonene i besteforeldrenes roller og funksjoner i ulike besteforeldretyper.
[OM BESTEFORELDRE]  LES MER...

Mest kontakt med mormor
En undersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkning i alderen 18-79 år viser at bestemødrene – og særlig mormor – har mest kontakt med barnebarna. [FORSKNING] LES MER...

 

Besteforeldrenes funksjoner og oppgaver
Besteforeldre har en viktig rolle som ”støttespillere" for sine barnebarn og deres foreldre. I denne rollen kan besteforeldrene fungere som omsorgsgiver, kamerat og venn, lærer og mentor, forbilde (rollemodell) og historieforteller[OM BESTEFORELDRE]  LES MER ... 


Hvor mange besteforeldre og barnebarn?
Forskere ved Statistisk sentralbyrå har funnet ut at ca halvparten av norske barn under seks år, har alle sine fire besteforeldre i live og 21 prosent har tre. [LES MER] De har også undersøkt hvor mange barnebarn norske besteforeldre har. [LES MER] [OM BESTEFORELDRE]   

Ikke-innblandingsnormen
Det kan være mange meninger om hvordan besteforeldre skal være og forventningene kan sprike. Men én norm synes å være ganske så klar: Besteforeldre skal ikke blande seg inn i barneoppdragelsen. [OM BESTEFORELDRE] [LES MER]

Norske besteforeldre og barns oppvekstvilkår
Besteforeldre fungerer som et heimevern, som mobiliseres når det trengs. Slik bidrar de til å skape en trygg ramme rundt barnebarnas oppvekst, viser en norsk undersøkelse som bl a har kartlagt besteforeldrenes støttefunksjoner i forhold til barn og deres foreldre. [FORSKNING]  [LES MER]  


Når barnebarnas foreldre skilles
Når foreldrene ikke lenger klarer samlivet og skiller lag, opplever barna det som svært dramatisk. Det er ikke minst i slike krisesituasjoner at besteforeldrene kan være til stor hjelp både for barnebarna og foreldrene.
[VEILEDNING] [LES MER]

Stebesteforeldre
Å være stebesteforeldre innebærer mange store utfordringer og krever stor klokskap. Men utfordringene kan overvinnes, og mange kan fortelle om at stebesteforeldreskapet ble til stor berikelse både for voksne og barn.  [VEILEDNING] [LES MER]

Skriv din livshistorie for barnebarna

Skriv
din livshistorie for barnebarna. Fortell om oppveksten og gjerne også om ditt voksne liv. Mange er fremmede for tanken. Du har levd et helt vanlig liv og kan ikke se at din historie er spesielt spennende. Nei, men om 50 år vil barnebarna dine takke deg. [VEILEDNING] [LES MER]
 

Reservebesteforeldre
Besteforeldre er en god ressurs for småbarnsforeldre, og særlig om man er alene med omsorgen for barn. Men ikke alle har en biologisk bestefar eller bestemor tilgjengelig. Mange barn ønsker seg reservebesteforeldre. Kanskje kan du tenke deg en slik oppgave? [OM BESTEFORELDRE] [LES MER]

Forskning:
 

Bør besteforeldre ha noe å si i barneoppdragelsen?
En undersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkning i alderen 18-79 år viser at nesten to tredeler mener at besteforeldrene bør ha minst like mye å si i barneoppdragelsen som barnehagen og skolen. 
LES MER ...
 

Besteforeldres rolle i familier med samlivsbrudd
Hvordan ser besteforeldre, foreldre og barnebarn på besteforeldrenes rolle i familier som blir rammet av samlivsbrudd mellom foreldrene, og hvilken virkning har samlivsbruddet på besteforeldrerollen. LES MER...
 

Besteforeldres deltagelse i omsorgen av barnebarna i tidlig barnealder
Denne undersøkelsen fra England dokumenterer hvordan besteforeldre stiller opp i omsorgen av barnebarna, og slår i hjel myten om at den utvidede familie har utspilt sin rolle. LES MER...
 
Bestefedres oppfatninger og forventninger når det gjelder forholdet  til voksne barnebarn
I denne undersøkelsen beskriver bestefedre sine opplevelser og erfaringer når det gjelder forholdet til sine voksne barnebarn og deres familier. [LES MER]
 
Stebesteforeldre og besteforeldre – slik unge voksne barnebarn oppfatter dem
Er det noen forskjell med hensyn til hvordan unge voksne barnebarn oppfatter forholdet til besteforeldre og stebesteforeldre? LES MER...
 
Postmoderne bestemødre
Hvordan former postmoderne bestemødre i dagens Norge bestemorgjerningen? Dette var spørsmålet Randi Karin Sivertsen, som selv er bestemor, tok opp i denne undersøkelsen. LES MER...
 
Ungdoms forhold til besteforeldre og oldeforeldre
Oldeforeldrerollen har foreløpig vært lite forskningsmessig belyst. Denne artikkelen rapporterer en av de få undersøkelser som foreligger på dette feltet. Den beskriver og sammenlikner unge voksnes forhold til sine besteforeldre og oldeforeldre. [LES MER]
 

FLERE UNDERSØKELSER...

Besteforeldre.no vurdert
 
"En skattkiste for besteforeldre og andre på jakt etter forskningsbasert kunnskap, veiledning, råd og tips om det å være besteforeldre."
Charlotte Bergløff i "Magasinet for barn og voksne", 5/2009.

  _______________

Sist oppdatert 30.11.2016
 

[Hjem] [Om besteforeldre] [Veiledning] [Forskning] [Lov og rett] [Aktivitetstips]
 [Mine besteforeldre] [Om oss]

Copyright © 2005-2017 Besteforeldre.no All rights reserved

Ansv. redaktør Oddbjørn Evenshaug

 

 

 

 
GODE RÅD


Ti råd til besteforeldre
Les våre ti råd til besteforeldre om deres forhold til barnebarn og deres foreldre.  
- Les også våre
ti råd til foreldre

og
ti råd til barnebarn


ARVEREGLENE
Ønsker du at barnebarna dine skal arve noe etter deg?
Les om arvereglene, om testamente og veiledning om hva du bør tenke på når det gjelder arv til barnebarna.

I MEDIENE

Her finner du linker til medieoppslag som på ulike måter gjelder besteforeldre.
Klikk her
 

Right 3