Besteforeldre - bestemor - bestefar

     Besteforeldre.no

   Besteforeldre finnes i alle
    størrelser og i flere farger.
Hans Oscar 6 år
MENY

MENY

Startsiden
Om besteforeldre
Veiledning

Forskning
Lov og rett
Mine besteforeldre
Aktivitetstips
Om oss
 


REDAKTØR

Besteforeldre.no er et uavhengig nettsted for besteforeldre.
Nettstedet er ikke knyttet til noen forening eller interesse-organisasjon.
[LES MER]
Besteforeldre.no redigeres av Oddbjørn Evenshaug.


 
Lov og rett
 

Arvereglene

Når foreldrene dør, har barna som livsarvinger krav på å arve 2/3 av de verdiene hver av foreldrene etterlater seg (den såkalte pliktdelen). Den siste 1/3 kan foreldrene testamentere til hvem man vil, for eksempel til barnebarna. Pliktdelsarven er begrenset til 1 mill. kroner fra hver av foreldrene til hvert barn. Finnes det ikke testamente, arver barna alt. Barnebarn har ikke rett til arv etter besteforeldrene, bortsett fra hvis den av foreldrene som er livsarving, er død. Da deler barna etter avdøde den arven som skulle tilfalt mor/far som er død. Adoptivbarn arver fullt ut. Det samme gjør barn utenfor ekteskap. Halvsøsken arver halvt, og fosterbarn arver ikke. Mens man ennå lever, kan man overføre verdier til barn og barnebarn som gaver.

Tidligere måtte man betale arveavgift til staten for arv fra foreldre til barn og barnebarn. Arveavgiftsloven ble opphevet fra 1. januar 2014, slik at det ikke lenger skal betales arveavgift av av gave som gis eller arv etter dødsfall.

Gaver til barn og barnebarn
Mens man ennå lever, kan man fritt overføre verdier til barn og barnebarn. Hvis man overfører et beløp som overstiger kr 75.000 til et umyndig barnebarn, skal dette meldes til Overformynderiet, som i utgangspunktet vil forvalte midlene (plassere de i bank, obligasjoner el.l.). Pengene utbetales til barnet ved fylte 18 år. Besteforeldrene kan ifølge vergemålsoven bestemme at slik gave eller arv til barnebarn ikke kan styres av Overformynderiet, men f.eks. av foreldrene eller på annen måte. Hvis det gjelder arv, må dette gå fram i testamentet. Hvis det gjelder gave, bør det gå fram i et gavebrev. Her kan besteforeldrene også skrive hvordan midlene skal forvaltes, når barnebarna skal få rådighet over midlene, hva de skal brukes til, og om det skal være særeie.

Link
Du kan lese mer om arv og arveoppgjør på arvehjelpen.no

Se også
* Skal barnebarna arve?
* Testamente

[Til toppen]

_______________

 

 

 
GODE RÅD


Ti råd til besteforeldre
Les våre ti råd til besteforeldre om deres forhold til barnebarn og deres foreldre.  
- Les også våre
ti råd til foreldre

og
ti råd til barnebarn


ARVEREGLENE
Ønsker du at barnebarna dine skal arve noe etter deg?
Les om arvereglene, om testamente og veiledning om hva du bør tenke på når det gjelder arv til barnebarna.

I MEDIENE

Her finner du linker til medieoppslag som på ulike måter gjelder besteforeldre.
Klikk her
 

Right 3