Besteforeldre

     Besteforeldre.no

   Besteforeldre finnes i alle
    størrelser og i flere farger.
Hans Oscar 6 år
MENY

MENY

Startsiden
Om besteforeldre
Veiledning

Forskning
Lov og rett
Mine besteforeldre
Aktivitetstips
Om oss
 


REDAKTØR

Besteforeldre.no er et uavhengig nettsted for besteforeldre.
Nettstedet er ikke knyttet til noen forening eller interesse-organisasjon.
[LES MER]
Besteforeldre.no redigeres av Oddbjørn Evenshaug.


 
Veiledning
 

Bestemor eller mormor – bestepappa eller besten?

Hva skal besteforeldrene hete? Mange bruker ”bestemor” og ”bestefar” eller ”bestemamma” og ”bestepappa”, andre bruker ”mormor” og ”morfar”, ”farmor” og ”farfar”.

Ifølge Språkrådet er det ikke lett å finne sikre opplysninger om bruken av disse forskjellige benevnelsene historisk og geografisk, men det ser ut til at mormor/morfar og farmor/farfar, er riktig gamle ord og fantes alt i norrønt (móðurmóðir  osv.). Bestemor/bestefar kom inn i dansk og norsk på 1700-tallet fra nederlandsk og nedertysk. Bestemor/bestefar fortrengte mer eller mindre de andre formene for en periode. Kortformen "beste" har også vært mye brukt, særlig i bygdemål. På 1900-tallet kom mormor/morfar og farmor/farfar mer i bruk igjen. Til dels er det slik at en bruker bestemor/bestefar om de besteforeldrene som er nærmest, og mormor/morfar eller farmor/farfar om de som er lenger borte. Trolig har bestemor/bestefar stått sterkest i bygdemål, mens mormor/morfar og farmor/farfar har stått sterkest i bymål. Ord som godmor og godfar kan også spores tilbake til norrønt.

En undersøkelse i 2005 viste at den vanligste benevnelsen på besteforeldre var mormo/morfar osv. Disse ble brukt av 40% av barna. På andreplass kom bestemor/bestefar.

”Bestemor” og ”bestefar” har den fordel at det er generelle betegnelser i den forstand at de kan brukes om besteforeldrene på begge de to slektssidene. De er derfor velegnede når vi snakker om besteforeldre generelt og om ”bestemødrene og bestefedrene mine”. Men som betegnelser på hver enkelt av besteforeldrene mine, altså besteforeldrene på en bestemt slektsside, er de naturligvis mindre vellykkede. Her er ”mormor”, ”morfar”, ”farmor” og ”farfar” helt presise, og mange foretrekker derfor disse navnene.

Det minst praktiske er utvilsomt å bruke bestemor og bestefar om begge besteforeldreparene. Da må en som regel ha en eller annen tilføyelse for å kunne gjøre klart hvem en snakker om, for eksempel at en føyer til fornavnet: Bestemor Kari, bestefar Ole, osv. Alternativt kan en føye til bostedet: Bestemor Harstad og bestemor Hamar osv. Dette kan for øvrig være enda mer aktuelt når det gjelder oldeforeldrene, hvis flere av disse er i live, ettersom vi på norsk ikke har noe alternativ til ”oldemor” og ”oldefar”. På nynorsk har man riktignok langgodmor og langgodfar om oldeforeldrene, men disse er knapt i bruk.

Noen velger å bruke bestemor og bestefar (evt. bestemamma og bestepappa) om besteforeldrene på den ene slektssiden, og mormor og morfar – eventuelt farmor og farfar – om besteforeldrene på den andre slektssiden. Da blir det også klart hvem man snakker om. Atter andre bruker verken den ene eller andre av besteforeldre-betegnelse, men har sine egne navn, som nærmest har karakter av ”kjælenavn”, for eksempel i form av varianter av bestemorens eller bestefarens fornavn.

La besteforeldrene selv bestemme?
Hva man bruker, har med vane, tradisjon og følelser å gjøre. Mange voksne føler mest for å bruke de navnene man selv brukte da man vokste opp. Men når et barn blir født, er det to familier som forenes, og tradisjonen kan være ulik i de to familiene. Selv om dette som oftest ikke blir noe problem, hender det nok at det kan bli litt diskusjon. Kanskje kommer også besteforeldrene inn med sine ønsker om hva de helst vil bli kalt. I så fall er det vår oppfatning at deres ønsker bør tillegges stor vekt. Det er tross alt dem det dreier seg om.

Etter hvert kommer kanskje også barna med navn som de lager selv: ”Momo”, ”mofa”, o.l., og så blir dette de mest vanlige navnene i familien.

Stebesteforeldre
Hvis det kommer stebesteforeldre inn i bildet, kan navnespørsmålet bli komplisert. Kanskje vil de kjødelige besteforeldrene mislike at det skal brukes samme betegnelse på stebesteforeldre som på dem selv. Som regel finner man en god løsning.

En småbarnsmor forteller at hennes skilte foreldre begge giftet seg på nytt. Dermed ble det fire besteforeldre på hennes side. Ettersom de brukte ”mormor/morfar – farmor/farfar”, ble problemet løst på den måten at mormors nye mann ble kalt ”bestefar” og morfars nye kone ”bestemor”.

Ellers synes det å være ganske vanlig å bruke fornavnet på de nye besteforeldrene, eventuelt BesteAnne, besteKari, besteKnut, bestePer eller lignende.

Se også:
* Hva kaller man besteforeldre?

[Til toppen]

_______________

[Hjem] [Om besteforeldre] [Veiledning] [Forskning] [Lov og rett] [Aktivitetstips]
 [Mine besteforeldre] [Om oss]

Copyright © 2005-2017 Besteforeldre.no All rights reserved

Ansv. redaktør Oddbjørn Evenshaug

 

 

 

 

 
GODE RÅD


Ti råd til besteforeldre
Les våre ti råd til besteforeldre om deres forhold til barnebarn og deres foreldre.  
- Les også våre
ti råd til foreldre

og
ti råd til barnebarn


ARVEREGLENE
Ønsker du at barnebarna dine skal arve noe etter deg?
Les om arvereglene, om testamente og veiledning om hva du bør tenke på når det gjelder arv til barnebarna.

I MEDIENE

Her finner du linker til medieoppslag som på ulike måter gjelder besteforeldre.
Klikk her
 

Right 3